Sirkku Ala-Harja
Sirkku Ala-Harja
Rukouslippuinstallaatio / Prayer flag installationHarakan saaressa Helsingin edustalla puoli vuotta ulkona sijainut 160 silkkilipusta koostunut rukouslippu-installaatio, joka pohjautuu Tiibetin Buddhalaiseen filosofiaan. Kukin lippu on uniikki maalaus, tehty kiinalaisella tussimaalaustekniikalla. Liput sisältävät siunauksia, rukouksia, salaisuuksia ja toiveita. Tuulten mukana ne kulkevat yli meren ja maiden siunaten kaiken elollisen mennessään. Meri ja tuuli syö silkin ja lopuksi lipusta ei ole jäljellä kuin pieni osa.

An installation which was out on Harakka Island in Helsinki, Finland for 6 months. The installation is based on the philosophy of Tibetan Budhism, and each of 160 flags is a unique ink painting. The flags consist of prayers, blessings, secrets and wishes. With the winds they travel over land and sea giving blessings to everything they touch on their way. In the end hardly anything is left of the original silk flag, sa the weather wears it out.

Toivomuspuu / a Wishing treeJokainen nauha on yhden ihmisen vilpitön toive jonka he ovat sitoneet puuhun tuulen kuljetettavaksi. Teos on toteutettu interaktiivisena taidetapahtumana Harakan saaressa talvella 2010

Each piece of cloth is an innocent wish boud to a tree for the wind to take it over the sea. This interactive work was realized on Harakka Island winter 2010.