Harakka - Taiteilijat
YLEISTÄ JA KÄYTÄNNÖN TIETOA HARAKAN SAARESTA Luonto
Historia
Sijainti &
Näin pääset Harakkaan

Saaren kartta
Matkakertomuksia
» Saaren historiasta
laajemmin Kulttuuri-
asiainkeskuksen sivuilla


www.harakka.fi
Tapahtumia
events
Taiteilijat
Artists
Saari
Island
Vuonna 2000
Year 2000
Linkkejä
Links
www.harakka.fi
Harakka-niminen, osittain lin­noi­tet­tu saari (Stora Räntan) siirtyi Tarton rauhansopimuksessa 1921 Suomen valtiolle. Saari sijaitsee aivan Helsingin keskustan tun­tu­mas­sa Kaivopuiston yhteydessä. Merellisen sijaintinsa, ympäristön ja tilojen puolesta se on ai­nut­laa­tui­nen paikka näyttelyiden, ta­pah­tu­mi­en, kurssien tai workshopien pitämiseen.
Puolustusvoimat perusti saarelle kemian koelaboratorion ja ra­ken­nut­ti toimintaa varten 1928 ark­ki­teh­ti Oiva Kallion suunnitteleman jyhkeän päärakennuksen. Ve­nä­läis­ten 1800-luvun varuskunta-aikana rakentamat kauniit puu­ta­lot toimivat alusta asti asuntoina. Sotilasalueelle oli pääsy kielletty ja koko kahdeksan hehtaarin saa­ri pysyi yleisön ulottumattomissa vuoteen 1988, jolloin saari siirtyi Helsingin kaupungin omistukseen.
Nykyään Harakka on kaupungin virkistysaluetta, jossa haasteena on edelleen myös ainutlaatuisen luonnon suojelu ja rakennusten historiallisten erityispiirteiden säi­lyt­tä­mi­nen. Vuosikymmeniä kes­tä­neen eristyksen ansiosta vain sadan metrin päässä Kaivopuiston rannasta on voinut säilyä har­vi­nais­ta kasvillisuutta ja me­ri­luon­toa. Saarella toimii luontokeskus, jonka merkittyjen polkujen ja opas­tet­tu­jen retkien tarkoituksena on antaa tietoa mm. alueen lin­nuis­ta, harvinaisista kasveista, perhosista, kallioista ja merestä.
Lue lisää...
Harakka - Saari Luonto
Historia
Sijainti &
Näin pääset Harakkaan

Saaren kartta
Matkakertomuksia


www.harakka.fi
Tapahtumia
Events
Taiteilijat
Artists
Saari
Island
Vuonna 2000
Year 2000
Linkkejä
Links
www...
haku
search
päivitykset
updates
palaute
feedback
...fi
Harakan taiteilijoiden sp-osoite