Kristiina Lähde
Kristiina Lähde: MELANKOLIA (2012)


Taiteilijakirja MELANKOLIA syntyi ajatuksesta pakata vanhat alakulon asiat konkreettisesti pois, sulloa ja pultata ne kirjaan, jota ei enää koskaan avata. Tervapaperikääreen sisällä on runoluonnoksia, muistiinpanoja, keskeneräinen sukankudin, revittyjä nuotteja ja muuta symbolista.
Teosta kootessani opin, että tekstiilin ja muun pehmeän läpi on vaikea porata! Materiaalit kiertyivät – vips – terän ympärille ja koko paketti hajosi. Vasta kolmas yritys onnistui. Pora oli liian nopea työkalu melankolialle, joka on materiaalina hidasta ja haurasta.
Samoissa kansissa on aiemmin ollut The Magic Island -niminen kirja, joka painettiin 1920-luvulla Harakan laboratorion rakentamisen aikoihin.
Harakan energia -näyttelyssä Melankolia edustaa energiavajetta.

- - -

Kristiina Lähde: MELANKOLI (2012)


Konstnärsboken MELANKOLI föddes ur min tanke att konkret packa bort gamla skäl till nedstämdhet, att proppa in och bulta dem i en bok som aldrig kommer att öppnas igen.  I tjärpappersomslaget finns utkast till dikter, anteckningar, en halvfärdig yllesocka, rivna noter och annat symboliskt. 
Medan jag satt ihop konstnärsboken lärde jag mig att det är svårt att borra i textiler och annat mjukt. Materialet vred sig - vips - runt borrkronan och hela paketet föll sönder! Det tog tre försök att lyckas. Borren var ett för snabbt redskap för melankolin som är ett trögt och skört material.
I samma pärmar fanns tidigare boken The Magic Island. Den trycktes under 1920-talet kring samma tid som laboratoriet byggdes på Stora Räntan.
I denna utställning, Stora Räntans energi, representerar Melankoli energibrist.

- - -

Kristiina Lähde: MELANCHOLIA (2012)

Artist's book MELANCHOLIA was born from my desire to pack away some old elements of depression in a concrete way by stuffing them inside a book and bolting them fast, never to be opened again. Wrapped in tar paper, there are drafts of poems, notes, an unfinished woollen sock, torn sheet music and other symbolic ingredients.
Assembling my book I learnt that it is hard to drill through textiles or other soft things! The materials were spinned around the drill bit in no time at all and the parcel fell apart. Only the third attempt was successful. The drill turned out to be too fast a tool for melacholia, a slow and fragile material.
The same cover has previously contained a book called The Magic Island, printed in 1920's around the time when the laboratory was being built on Harakka. In the Energy exhibition, Melancholia represents energy shortage.

Kristiina Lähde
kirjailija