Materia
PRESSMEDDELANDE 23.5.2013

MATERIA 31.5 - 20.6.2013
Harakka rf:s sommarutställning i Helsingfors
Telegrafbyggnaden, Kasematt 4 samt utomhus på Stora Räntan

Konstnärerna:
Sirkku Ala-Harja, Annette Arlander, Aino Favén, Siiri Haarla, Onni Hyöty,
Olof Kangas, Annu Kekäläinen, Osmo Kivimäki, Tero Kontinen, Anni Leppälä,
Leena Lukkarinen, Kristiina Lähde, Heikki Mäntymaa, Tuula Närhinen, Tuomo
Rainio, Kai Rentola, Anna Mari Räsänen, Heli Sihvonen, Virpi
Vesanen-Laukkanen, Kari Yli-Annala

Materia som ett allmänt begrepp innebär något som alla saker och varelser
uppstått från och som på detta sätt fyller utrymmet. I materia smälter det
almänna och det speciella samman. Antikens greker hade inte begreppet
materia, däremot använde Aristoteles ett synonym till trä. Med detta menade
han både grunden till materiella element och orsaken till förändringar i
material. Konstnärer undersöker och bearbetar både människans och
omgivningens fysiska möjligheter med hjälp av materia, och kan på detta
sätt även skapa immateriella intryck. Man kan säga att materia böjts och
blandats på olika sätt, man har kännt empati och utvecklat olika kunskaper
med dess hjälp.

Förutom målningar och teckningar finns bland annat verk av
återvinningsvirkning framställda. Blommor och gifter likställs som
estetiskt fängslande prov. Videoverkens materia och material är landskap
och tid. En konstnärsbok kan läsas i dunkel omgivning med en liten
läslampa. Insekterna kan använda den huslika byggnaden utomhus för sina
ändamål, medan smycken gjorda av pärlor och insekter symboliserar hur
materia hopar sig och faller sönder. Hur mycket östersjövatten behövs för
att koka ihop en buljongtärning som till storleken är som en tändsticksask?
Kan ett starkt ljud som gömts i en väska ses som en materiell upplevelse?

Förra året hette var sommarutställning "Stora Räntans energi". I modern
fysik närmar sig materia och energi varandra, och därmed kan detta års
uställning ses som ett naturligt par till den tidigare.

Utställningen är öppen må-fre kl 12-17 och lö-sö kl 12-16
Välkommen på vernissage torsdagen 30.5 kl 17-20!
På programmet står Anna Mari Räsänens diktpromenad och musik av Petja
Makris.

8.6-9.6 och 15.6-16.6 Heikki Mäntymaas performanser på Stora Räntans tak
och klippor
6.6 kl 18 Rustat på sten. Finlands aforismförenings tillställning
12.6 Vernissage för Maija Saksmans mötesverk Kyrka för två på
Helsingforsdagen. Under sommaren ordnar Saksman olika möten som spelas in.

Färjor till ön: http://www.merenkavijat.fi/wordpress/majasaaret/yhteysvene-ferry/

http://www.harakka.fi
VÄLKOMMEN!