Annette Arlander


"Vuosirenkaat"
- pieni seremonia itärannan kallioilla, osana Harakan muisti näyttelyn performanssitapahtumaa 2.8.2009.

”Årsringar”
– en liten ceremoni på de östra strandklipporna, som en del av performance-tillställningen under utställningen Stora Räntans Minne 2.8.2009.

“Annual Rings”
– a small ceremony on the Eastern cliffs, as part of the performance art event during the Anniversary exhibition of Harakka island, 2nd August 2009.