Annette Arlander

Svinets år

Telegrafen på Stora Räntan
13-31.8. 2008
Öppet ti - sö kl. 12-18
Vernissage ti 12.8. kl. 17.
Välkommen!

Tack: Teaterhögskolan, Helsingfors stads Kulturcentral, Harakka rf.

Läs mera