Annette Arlander
Shawlplay – performance
video esityksestä 10 + 8 min.
2008

Shawlplay – performance
video of performance 10 + 8 min.
2008

Shawlplay – performance video av performance 10 + 8 min.
2008

Katso myös / see also / se även:

Three Shawls - installation

Shawls eli Livets Dans /
Shawls or Livets Dans/
Shawls eller Livets Dans