Annette Arlander
GALLERIA KATARIINA
Helsingin Taiteilijaseura | Konstnärsgillet i Helsingfors | Helsinki Artists’ Association
Kalevankatu 16 | Kalevagatan 16, 00100 Helsinki | Helsingfors
www.helsingintaiteilijaseura.fi

Annette Arlander, videoteoksia ja still-kuvia/videofilmer och still bilder/Videos and Still Pictures, 25.11.-13.12.2009

Annette Arlander tuo Galleria Katariinaan Rotan vuonna 2008 kuvattuja videoteoksia ja still-kuvia. Teokset ovat jatkoa hänen aiemmille vuosi-sarjoilleen. Vuodet on tavallisesti ensiesitetty Harakan saaren lennättimessä. Nyt vuosikerta 2008 nähdään Kalevankadulla.

Perusjännitteet Arlanderin näyttelyssä ovat tilallisia ja ajallisia. Tilallinen jännite on konkreettisesti läsnä gallerian kahdessa huoneessa ja teosten tiloissa. Ensimmäisen huoneen teokset on kuvattu Harakan saaressa, toisen huoneen teokset on kuvattu eri puolilla maailmaa, kuten Kap Verdella ja Kööpenhaminassa, Pieni Merenneito -veistoksen syntymäpäivänä.

Harakan töissä ajallisuus on keskiössä. Ajan kuluminen syntyy vuoden aikana viikoittain tai kahden tunnin välein vuorokauden kuluessa tapahtuvasta toistosta. Kaikki tilanteet eivät ole visuaalisesti yhtä kiinnostavia; ne ovat sarja dokumentoituja hetkiä, joiden toistuminen synnyttää ajan kulumisen kuvan. Muilla rannoilla kuvattujen töiden perusta on yksittäisessä kuvassa. Ne ovat irrallisia, reaaliaikaisia tuokioita. Maisema ja tilanne on kuvattu, koska se on tunnelmaltaan houkutteleva.

Teoksissaan Arlander pyrkii esityksellistämään maisemaa. Esitys tai ihmishahmo ja ajallisuutta korostava toisto kasvattavat valitun kuvan merkitystä. Kyse on yksinkertaisesta harjoituksesta, mielikuvat ja merkitykset syntyvät tulkinnoista. Sekä videot että still-kuvat pysäyttävät äärelleen. Syntyy illuusio liikkumattomuudesta tai liikkeen virrasta. Aika kuluu verkalleen tai valikoituina hetkinä. Aika kuluu ja aika on, samanaikaisesti. Se voimistaa ja rauhoittaa.

• Annette Arlander (s. 1956) toimii kuvataiteellisen työskentelyn ohella esitystaiteen ja teorian professorina Teatterikorkeakoulussa. 1980-luvulla hän oli aktiivisesti mukana performanssiryhmässä Homo $. Vuodesta 2000 lähtien Arlander on pyrkinyt teoksissaan esityksellistämään maisemaa video- ja äänitöiden avulla. Arlander on Muu ry:n ja AV-arkin jäsen. taustaa toiminnasta: www.harakka.fi/arlander
Näyttely on toteutettu Alfred Kordelinin rahaston tuella.
• Tervetuloa taiteilijatapaamiseen sunnuntaina 13.12. klo 13–16. Annette Arlander kertoo näyttelystään.