Annette Arlander
GALLERIA KATARIINA
Helsingin Taiteilijaseura | Konstnärsgillet i Helsingfors | Helsinki Artists’ Association
Kalevankatu 16 | Kalevagatan 16, 00100 Helsinki | Helsingfors
www.helsingintaiteilijaseura.fi

Annette Arlander, videoteoksia ja still-kuvia/videofilmer och still bilder/Videos and Still Pictures, 25.11.-13.12.2009

Annette Arlander visar videofilmer och stillbilder skapade under Råttans år 2008 på Galleri Katariina. Arbetena utgör en fortsättning på hennes tidigare år -serier.

De grundläggande spänningarna i Arlanders utställning gäller tid och rum. Arbetena I det första rummet är videofilmade på ön Stora Räntan i Helsingfors. Arbetena I det andra rummet är gjorda på olika håll i världen som Kap Verde öarna eller Köpenhamn.
Arlander strävar efter att uppföra landskapet. Den uppträdande människogestalten och upprepningen som betonar det temporala förstärker betydelsen av de valda bilderna. Både videofilmerna och stillbilderna får åskådaren att stanna upp. En illusion av orörlighet eller av ett rörelseflöde uppstår. Tiden flyter fram makligt eller i utvalda ögonblick. Det ger kraft och ro.

Annette Arlander (f. 1956) verkar som bildkonstnär och även som professor i performance konst och teori vid Teaterhögskolan. På 1980-talet verkade hon aktivt i performancegruppen HOMO $. Arlander är medlem i MUU rf samt AV-arkivet.