Annette Arlander
ANNETTE ARLANDER
Jäniksen vuosi
Videoteoksia, Galleria Jangva
9.1 – 27.1.2013


Miten ”esityksellistää” maisema, eikä vain esittää se? Voiko yksittäiseen maiseman osatekijään luoda mielekkään suhteen? Miten olla suhteessa elolliseen olentoon, jota ei heti tunnista kaltaisekseen? Kasvi on hankala mieltää vuorovaikutuksen osapuoleksi vaikka nimenomaan kasvien kanssa elämme vastavuoroisessa suhteessa hapen ja hiilidioksidin tuotannon kannalta.
Kasvit ovat liittolaisiamme, ne tuottavat yhteyttämällä ravintomme perusainekset. Kasvit ovat maailmamme todelliset luojat. Kasvien ja eläinten, tässä tapauksessa pensaan ja ihmisen, välillä vallitsee eräänlainen symbioottinen suhde. Useimmat kasvit pysyvät paikallaan, ne ovat luotettavasti tavoitettavissa. Kasvi tietää mitä paikkakohtaisuus tarkoittaa. Tietty pensas tietyssä paikassa on olio, jolla on erityinen yksilöllisyys, siihen voi luoda suhteen ja sen luona voi vierailla.


Valitsin Harakan saaren kaakkoisosassa kasvavan katajan tutustumiskohteekseni ja kumppanikseni jäniksen vuonna 2011 toteutetulle projektille ”Jäniksen vuosi katajan kanssa”. Se oli mielestäni Arto Paasilinnan romaanin jänikseen verrattavissa oleva outo otus, jonka kanssa saatoin etsiä uutta kontaktipintaa ympäristöön. Päädyin vierailemaan katajan luona viikoittain vihreään huiviin kietoutuneena ja seisomaan katajan kanssa ”käsikkäin”. Kutsuin ohikulkijoita ja kollegoita esitykseni todistajiksi ja pidin projektista myös blogia http://aa-katajankanssa.blogspot.com/ . Matkoilla kohtasin muita katajia, joiden kanssa yritin tehdä tuttavuutta. Turun saaristosta ja Etelä-Hämeestä löysin komeita katajia ja etsin niitä sittemmin myös Irlannista, Sardiniasta ja Ibizalta. Olen viettänyt aikaa katajien kanssa myös vuonna 2012. Olenko ehkä ”katajoitumassa”?

Jäniksen vuosi on jatkoa Harakan saarella kuvaamalleni kahdentoista vuoden sarjalle. Vuonna 2002 käynnistämäni sarja perustuu kiinalaiseen kalenteriin, joka koostuu kahdentoista vuoden syklistä, ja jonka vuodet on nimetty tietyn eläimen mukaan. Rotan vuonna (2008) kuvatut työt olivat esillä Katariina galleriassa marraskuussa 2009 ja härän vuonna (2009) kuvatut työt olivat esillä Muu galleriassa syyskuussa 2010. Tiikerin vuonna (2010) kuvatut työt olivat esillä galleria Jangvassa tammikuussa 2012. Kunakin vuonna olen etsinyt uuden näkökulman maisemaan, uuden piirteen ympäristöstä ja uudenlaisen suhteen ihmisruumiin ja paikan välille. Työtapani perustuu performanssitaiteen, videotaiteen ja ympäristötaiteen perinteiden hyödyntämiseen ja liikkuu niiden välisellä raja-alueella.