Annette Arlander
ANNETTE ARLANDER
Tigerns år
Stillbilder, video
Galleri Jangva
11.1 - 29.1.2012

Under Tigerns år 2010 har jag undersökt hur en ändring av synvinkel påverkar ett landskap genom att video filma samma plats från fyra olika väderstreck och på så sätt producera fyra olika vyer av samma landskap. Jag har också video filmat några mindre studier där jag placerat mig själv som en del av landskapet och sökt beröringspunkter mellan min vita sjal och detaljerna i omgivningen, från saltet i vattenbrynet till måsavföringen på stenarna.

Utställningens huvudarbete är en videoinstallation med fyra kanaler, Tigerns år, där jag går en gång i veckan under ett år längs en förvittrad stenfot iklädd en gulvit yllesjal och lägger mig på en liten ljus matta i hörnet av det som en gång var en byggnad. Jag har upprepat detta fyra gånger dvs. video filmat samma handlingar från fyra olika väderstreck. Att ligga under bar himmel på resterna av ett hus för kanske tankarna till hemlöshet, eller till nutidsmänniskans hjälplöshet i naturförhållanden. Den egentliga avsikten med arbetet är att fästa uppmärksamhet på landskapets förändringar i och med årstidernas, vädrets och klimatets växlingar, och därmed att åskådliggöra tiden, att visa dess gång. Samtidigt pekar arbetet på hur bilder och sinnebilder byggs upp, hur landskapets betydelser förändras då man byter synvinkel.
Tigerns år utgör en del av en serie på tolv årslånga projekt som jag video filmat på ön Stora Räntan. Serien som jag inledde år 2002 baserar sig på den kinesiska kalendern med ett kretslopp på tolv år, där åren är namngivna efter bestämda djur. Arbeten video filmade under Råttans år (2008) visades på Katarina galleriet i november 2009 och arbeten videofilmade under Oxens år (2009) visades på Muu galleriet i september 2010. Varje år har jag sökt ett nytt perspektiv på landskapet, nya infallsvinklar till miljön och en ny slags relation mellan människokroppen och platsen. Mitt arbetssätt utnyttjar performance konstens, videokonstens och miljökonstens traditioner och rör sig i gränszonen mellan dem.


engl

suom

Annette Arlander

www.jangva.fi