Aino Favén
Valkoinen vaeltaja, käytetyt muovipussit, kalaverkko, 210cm x 140cm /
White Wanderer, used plastic bags, fishing net, Design Forum Finland, 2005
Dahlia (valaisin) muovipullot / Dahlia, plastic bottles, Design Forum Finland, 2005
Pieni värikokoelma / Small Colour Collection, Galleria Johan S. Helsinki 2010
Kansalliset kuviot, materiaali kadulta kerätyt roskat, OTTO näyttely 2008-09 /
National Figures, material is garbage collected from the streets, Vantaa Art Museum 2008-09
Kansalliset kuviot, yksityiskohta / National Figures, detail
1 / 2