Olof Kangas

KASEMATTI 1, 19.8. - 30.8
Muistoja Harakan horisontista ja sen tuolta puolen

Muisti –teeman mukaisesti haluan näyttää muistojani osittain Harakassa työskentelyni ajalta ja osittain ajalta ennen Harakkaa.
Koska monet varhaisemmista teoksistani eivät ole koskaan olleet esillä Helsingissä,
halusin tehdä näyttelyn joka on samalla myös takautuva näyttely taiteilijan uraltani. Jos jokin asia on takautuva, on muisti nimenomaan sellainen!
Olen valinnut tähän näyttelyyn ainoastaan maalauksiani, jotta kokonaisuus olisi yhtenäinen. Haluan näyttää maalausmuistojani eri kausilta elämässäni ja taiteessani. Näyttelyn kulmakivet muodostuvat teoksistani vuosilta 1979 – 1989 – 1999 – 2009.