Heli Sihvonen

KASEMATTI 4 (etuosa)
Maalausteni lähtökohta on tavalla tai toisella havainnossa. Pyrin
välittämään silmän ja ruumiin kokemuksia.