Annette Arlander

KASEMATTI 1

”Stränderna på Stora Räntan 2002-2008”
Videoinstallationen som visas i den första ammunitionskällaren är en del av Stora Räntans minne och även mitt eget närminne. Serien som jag inledde 2002, där jag videofilmar landskapet på stora Räntan på samma plats en gång i veckan under ett års tid, och där jag uppkallat åren efter den kinesiska kalendern, visas nu de sex första åren. Det är frågan om ett slags hal vägs rapport, eller en miniatyr retrospektiv. Från varje års installation har jag valt ut ett videoarbete där stranden spelar huvudrollen och ett annat där jag själv är med. Åre är Hästens år 2002, Getens år 2003, Apans år 2004, Tuppens år 2005, Hundens år 2006, Svinets år 2007. Stränderna på Stora Räntan visar sig i dem formade av årstidernas och vädrets växlingar.

”Varjo penkillä – Skuggan på bänken” (27 min.) är ett separat arbete från 2009, video filmat åren 2006-2007, som är inspirerat av Helene Schjerfbecks målning ”Skuggan på muren”. I monitorn till höger visas den första delen.

Kamera, den uppträdande, klippning: Annette Arlander

”Gasmaskerna”

I konstnärshusets auditorium visas på söndagarna ett video fragment, ett avsnitt ur en teaterföreställning som spelats i just det rummet i årsskiftet 1993-94. Projektet TEE (tila esityksen elementtinä dvs. rummet som ett element i föreställningen), förverkligade en serie föreställningar ”Ett antal samtal” (”Joitakin keskusteluja”). Den fjärde delen skapades för Stora Räntan och utnyttjade öns militära historia, bl.a. texter om befolkningsskyddet. Att visa upp videofragmentet i samma rum möjliggör ett slags mixning av olika tidsplan.
.
Stränderna på Stora Räntans 2002-2008 installationen består av en projicerad bild och en bild i TV-monitor.
På bakväggen projiceras följande videoarbeten nonstop:
Year of the Horse 2. längd 6,30 min. (2003)
Year of the Goat 4, längd 13,40 min. (2004)
Year of the Monkey 3. längd 3,54 min. (2005)
Year of the Rooster – view. längd 6,24 min. (2006)
Year of the Dog – the view. längd 8,10 min. (2007)
Year of the Pig – the skyline. längd 12,34 min. (2008)

Till vänster i monitorn visas följande videoarbeten nonstop:
Year of the Horse 1. längd 6,30 min. (2003)
Year of the Goat 2. längd 13,40 min. (2004)
Year of the Monkey 13. längd 3,54 min. (2005)
Year of the Rooster – sitting. längd 6,24 min. (2006)
Year of the Dog – Sitting in a Tree. längd 8,10 min. (2007)
Year of the Pig – the Skyline (standing). längd 12,34 min. (2008)

Videorna ingår i helheter som visats för första gången på följande utställningar:
Hästens år på Stora Räntan, Telegrafen på Stora Räntan 3.6.-16.6. 2003
”Öga och sinne”, 140 års jubileum för konstnärsgillet i Finland, Kiasma 29.5.-26.9.2004
Tomtebo – Apans år på Stora Räntan, Telegrafen på Stora Räntan 20.7.- 31.7.2005
Tuppens år, Kasematten på Stora Räntan 19.7.-6.8.2006
Tre tallar i hundens år 2006, Telegrafen på Stora Räntan 4.7.-22.7.2007
Svinets år, Telegrafen på Stora Räntan 13.-31.8. 2008

Tilläggsuppgifter, se www. av-arkki.fi