2000.hel.fi - Euroopan kulttuurikaupunki - Europas kulturstad - European City of Culture
Länsituuli - Vestavind
Vindexperiment
på Stora Räntan
30.4. – 21.5.2000
öppet dagligen
kl. 12 - 18
Evenemangsserien "Laboratorierna på Stora Räntan" som hyllar Kulturåret 2000 i Helsingfors fortsätter med västanvindsutställningen.
SuomeksiPå svenskaIn English
LÄNSITUULI - VESTAVIND är en finsk-norsk konstutställning som utforskar vinden, leker med den och försöker göra vinden synlig genom upplevelser och erfarenheter. Utställningen breder ut sig på Stora Räntans blåsiga klippor och inomhus.
Vindverken på utställningen vill fånga vinden och locka den att avslöja sin rörelse, kraft och sitt väsen. Teknik och konstformer som används sträcker sig från fotografi till lyrik, från färger till ljud, och från vind- och textilskulpturer till teckningar.
På lördag 6.5. och på söndag 7.5. arrangeras DRAKVERKSTÄDER under ledning av konstnär Olof Kangas. Deltagarna får bygga en egen drake och flyga den.
Skisser av vindkonstverken ställas ut i telegrafbyggnaden där det också kommer att finnas ett kafé under utställningen. På söndag 21.5. framförs en performance om andan på Stora Räntan kl. 14.00.
Från april till oktober trafikerar en förbindelsebåt varje heltimme mellan Ulrikasborgsbryggan och Stora Räntan. Tur och returbiljett kostar ca. 20mk / 6 mk.
Närmare information Tuula Närhinen

2000.hel.fi - Euroopan kulttuurikaupunki - Europas kulturstad - European City of Culture Ympäristöministeriö
    Utställningen har fått stöd från Kulturstadsstiftelsen och Miljöministeriet.