2000.hel.fi - Euroopan kulttuurikaupunki - Europas kulturstad - European City of Culture
Länsituuli - Vestavind
Kristiina Lähde
VINDBÖJTLAR
prosadikter för människorösten och vinden
SuomeksiPå svenska
    Vindböjtlar består av tio finsk- eller svenskspråkiga prosadikter. De är lekfulla experiment som närmar sig vinden och dess väsen med hjälp av språket.
    Även om vinden är en mäktig naturkraft, förknippas den med föränderlighet, fåfänga och lättsinnighet. Den är något som är osynligt och snabbt i rörelserna och som är nästan omöjlig att nå. Jag ville gripa vindens lätthet och nyckfullhet. Vinden rymmer, vi hinner inte klä den i ord.
    Vinden är jordens andning och därigenom en del av oss. Den slipar klipporna och formar naturen, men de spår som vi lämnar i naturen är onaturliga. Naturstigen där människan går "utan att lämna spår" på den idylliska ön visar sig som en paradox när man tänker på människans levnadssätt.
    I vindböjteln (petits-choux-bakelsen) konkretiseras vindens lätthet: bakelsen väger nästan ingenting och fyllningen är ett lätt vitt moln. De äldsta kokböckerna jag hittade var svenskspråkiga och jag märkte hur vackert det gammalmodiga språket var. Språket hade också en stark underton: när man bakar gör man faktiskt någonting mer, språket för handen, sleven och kastrullen långt bortom själva bakandet. Till och med kokbokens titel hänvisar till någonting mer: Kok-konsten som vetenskap och konst. En njutningsfull och behärskad svensk text förknippas i inspelningen med en finskspråkig bakstund då bagaren tappar kontrollen. Receptet blir en serie varningar och bestämmelser som han nervöst försöker följa.
    Jag ville inte placera finsk- och svenskspråkiga texter skiljt för sig. De följer varann turvis i båda delarna. Må det vara en liten kulturpolitisk kommentar till hur fruktansvärt åtskiljda de finsk- och svenskspråkiga kulturerna lever, i cirklar som sällan skär varandra.
    Experimentserien bjuder lyssnaren att utforska, andas och fånga vinden, att leta efter synliga spår efter vinden och att baka vindböjtlar. Kan man gripa vinden eller är det alltid en avgörande stund för sent?
    Ljudanläggningen med två hörlurar - och två stolar - finns längst bort i Konstnärshusets utställningsrum bredvid ett fönster. Framför vyn hänger hittekepsar från Stora Räntans södra strand.
    Samlingen består av två delar med texter på svenska och finska:
Vind i hattarna / nonstop, ca 2 min
Hattar i vinden / nonstop, ca 7 min
    Läsare: Chotta Grandell, Vesa Tompuri, Kristiina Lähde
    Diktöversättningar: Anne Håkansson
    Citat ur kokboken Kok-konsten som vetenskap och konst (Stockholm 1879)